PROJELER

PROJE DETAYLARI

Projenin tüm tasarım, inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin yapılması ve tesisin işletilmesi.

1 - Ham Su Alma Yapısı & Pompa İstasyonu
   - Yapısal Çelik Kaba Izgara, Eğimli Çöp Izgarası, Stoplog, Döner Bant Izgara ve Çamur Pompalarından Oluşan İki Bölmeli Sulama Kanalı
   - Pompa Havuzu ve Basma Boru, Vana & Elektrik Panelleri Holü
   - Darbe Tankı
   - Elektrik İstasyonu No.2
   - Yakıt Tankları
   - Bekçi Binası & Septik

2 - Su Arıtma Tesisi - 120.000 m3/gün (5.000 m3 /saat)
   - Parşal Savaklı Açık Kaskad Giriş Kanalı
   - Flokülasyon ve Sedimentasyon Tankları - 2 adet
   - Flokülasyon ve Sedimentasyon Tankı - 1 adet
   - Klor Temas Tankı - 10.000 m3
   - Terfi Pompa İstasyonu No.1
   - Trafo Binası
   - Elektrik İstasyonu No.1
   - Yakıt Tankları
   - Kimya Dozlama Binası
  - Klor Dozlama Binası
   - Personel Konutu
   - İşçi Konutu
   - Bekçi Binası & Septik

3 - Terfi Pompa İstasyonu No.2
   - Su Deposu - 2.000m3
   - Pompa Binası
   - Trafo Binası
   - Elektrik İstasyonu No.2
   - Yakıt Tankları
   - Bekçi Binası & Septik

4 - Terfi Pompa İstasyonu No.3
   - Su Deposu - 2.000m3
   - Pompa Binası
   - Trafo Binası
   - Elektrik İstasyonu No.3
   - Yakıt Tankları
   - Bekçi Binası & Septik

5 - Terfi Pompa İstasyonu No.4
   - Su Deposu - 2.000m3
   - Pompa Binası
   - Trafo Binası
   - Elektrik İstasyonu No.4
   - Yakıt Tankları
   - Bekçi Binası & Septik

6 - Terfi Pompa İstasyonu No.5
   - Su Deposu - 2.000m3
   - Pompa Binası
   - Trafo Binası
   - Elektrik İstasyonu No.5
   - Yakıt Tankları
   - Bekçi Binası & Septik

7 - Salahedin Su Deposu (36.000 m3)
   - Su Deposu
   - Klor Dozlama Binası
   - Bekçi Binası & Septik

8 - Shaqlawa Su Deposu No.1 (7.500 m3)
   - Su Deposu
   - Klor Dozlama Binası
   - Bekçi Binası & Septik

9 - Shaqlawa Su Deposu No.2 (7.500 m3)
   - Su Deposu
   - Klor Dozlama Binası
   - Bekçi Binası & Septik

10 - Shaqlawa Su Deposu No.3 (7.500 m3)
     - Su Deposu
     - Klor Dozlama Binası
     - Bekçi Binası & Septik

11 - Kore Su Deposu (3.000 m3)
     - Su Deposu
     - Klor Dozlama Binası
     - Bekçi Binası & Septik

12 - Safin Su Deposu & Pompa Binası (1.000 m3)
     - Su Deposu
     - Pompa Binası
     - Bekçi Binası & Septik

13 - Spiral Kaynaklı Çelik Su İletim 
       ve Dağıtım Hatları
     - DN1000 - 30.200m
     - DN600   - 19.200m
     - DN400   - 15.600m

14 - Yol İnşaatı - 24 km

15 - Enerji Nakil Hattı

16 - PLC & SCADA Sistemi

17 - Fiber Optik Kablo Ağı

Webolizma