PROJELER

PROJE DETAYLARI

Proje kapsamından Kanalizasyon ve Yağmur Suyu kollektör ve sanat yapıları inşaatı yapılmıştır.  Kollektörler Bursa şehrinin batı bölgesinde inşa edilmiştir.

3 Ana Kollektörden Oluşmaktadır:

a. Uluabat Kollektörü: Uluabat gölü çevresindeki kanalizasyon işlerini kapsar, Yaklaşık 33.5 Km kollektör işi vardır. Kullanılan boru çapları DN100 ile DN1200 arasındadır. Çalışma yapılan bölgeler, Gölyazı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy, Akçalar, ve Fadıllı bölgeleridir. Bu bölgelerden toplanan atıksu, İnşaatı 2019 yılında tamamlanan Akçalar Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine getirilmektedir. Bu kısımda 5 Adet terfi pompa istasyonu ve bulunmaktadır. Gölyazı içindeki kollektör ve menholler de HDPE borular kullanıldı. Basınçlı hatlarda ise PE100 boru kullanılmıştır.

b. Hasanağa Kollektörü: Hasanağa ile Hançerli arasındaki kanalizasyon ve yağmur suyu kollektör ve beton menfez işlerini kapsar. Toplam 31 km kollektör işi vardır. Kullanılan boru çapları DN300 – DN2200 arasındadır. Çalışma yapılan bölgeler, Hasanağa, Kayapa, Göçmen Konutları, Gökçeköy, Büyükbalıklı, Konaklı, Çaylı, Badırga ve Hançerli mahalleridir. Bu bölgelerden toplanan Atıksu Hançerli bölgesinde İnşaatı tamamlanan Nilüfer Biyolojik Atıksu Arıtma tesisine getirilmektedir. Toplanan yağmur suları da uygun derelere deşarjı sağlanmaktadır.

c. Ovaakça Kollektörü: Ovaakça‐Balat arasındaki kanalizasyon ve yağmur suyu kollektör ve beton menfez işlerini kapsar. Toplam 18 km kollektör işi vardır. Kullanılan boru çapları DN300 – DN1800 arasındadır. Çalışma yapılan bölgeler, Karabalçık, Ovaakça, Alaşar, Çağlayan, Dereçavuş, Geçit ve Balat mahalleridir. Bu bölgelerden toplanan Atıksu, bu projenin 1. Kısmı olan Sözleşme kapsamında inşa edilen beton kollektör ile birleşmekte ve buradan Hançerli bölgesinde İnşaatı tamamlanan Nilüfer Biyolojik Atıksu Arıtma tesisine getirilmektedir. Toplanan yağmur suları da uygun derelere deşarjı sağlanmaktadır. Bu kısımda Çağlayan bölgesinde 1 adet terfi pompa istasyonu bulunmaktadır.

1- Proje kapsamında, kazı, geri dolgu, stabilize dolgu, alt temel dolgu ve dere ıslahı amaçlarıyla yaklaşık 3.000.000 m3 hafriyat işi yapılmıştır. Bu işlemlerde kazıdan artan yaklaşık 900.000 m3 malzeme uygun döküm sahalarına taşınmıştır.

2- Projede inşa edilen kollektörler Beton/Betonarme borular, HDPE Koruge borular ve Basınçlı PE100 borulardan oluşur. Kullanılan Toplam beton/ betonarme boru 62 km civarındadır. Kullanılan boru çapları DN200 ile DN2200 arasında değişmektedir.

3- Terfi hatlarında PE100 basınçlı borular kullanıldı. Borular DN100 ile DN800 arasındadır. Toplam mesafe yaklaşık 12 km dir.

4- Ağırlıklı olarak Gölyazı bölgesinde ve muhtelif dere geçişlerinde HDPE Koruge borular kullanıldı. Kullanılan borular DN300 – DN1800 arasındadır. Boruların toplam mesafesi yaklaşık 8.5 km dir.

5- Dere geçişlerinde 800mm ye kadar yönlendirilebilir sondaj, Büyük çaplarda ise Çelik klavuz boru içerisinde HDPE Koruge Boru kullanılarak sürme metodu ile yatay delgi yapılmıştır. Kullanılan çelik klavuz boru çapları DN1200 ile DN2200 arasında değişmektedir. Tamamlanan toplam yatay delgi miktarı 1800 mt dir.

6- 3. Kollektör üzerinde yerinde dökme ve prefabrik muayene bacaları inşa edilmiştir. Proje kapsamında toplam 1330 adet muayene bacası inşa edildi.

7- Ağırlıklı olarak muayene bacası, menfez, dere geçişleri, fore kazık olmak üzere toplam 40.000 m3 beton/betonarme işi tamamlanmıştır. Muayene Bacaları, forekazık, diyafram duvar ve dere ıslahlarında 4000 ton inşaat demiri kullanılmıştır.

8- Ayrıca proje kapsamında taş/kaya dolgu ile 2550m 8.00x3.00 dere ıslahı yapıldı. Bu işlerde 23.000m3 uygun özelliklerde istifli taş dolgu yapıldı.

9- Balat bölgesinde 690 metre 3.50x2.00, Hasanağa Bölgesinde 1690 metre 2.00x1.75 ve Akçalar tarafında 270 metre 1.00x1.00 ebatlarında olmak üzere toplam 2650 mt betonarme menfez imalatı tamamlandı.

10- Tamamlanan sanat yapılarında ve dere ıslahında ağırlıklı korkuluk imalatlarında olmak üzere 112 ton çelik imalat yapıldı.

11- Bölgenin özellikle su probleminin çok yüksek olduğu yerlerde ve derin kazılarda, teknik gereksinim olan bölgelerde yaklaşık 373.000 m2 palplanş işi yapıldı. Diğer bölgelerde ihtiyaç durumunda çelik iksalar kullanılarak kazılar ve boru montaj işlemleri yapıldı.

12- Palplanş çakmanın teknik olarak imkânsız olduğu sert zeminli bölgelerde zemini gevşetmek ve sonraki işlemlere hazırlamak için 45cm çapında belli aralıklarda ön delgi işlemleri yapıldı. Bu işlerin toplam miktarı 111 km dir.

13- Geçit tarafında Çevre yoluna yakın bölgelerde çalışma yapılırken oluşan heyelan riskinden dolayı proje kapsamında 100cm çapında forekazık çalışması ve şev ıslah çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında toplam 9000 mt fore kazık işi yapıldı. Nilüfer deresine yakın ve su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde kesişen kazıklar inşa edildi.

14- Ayrıca Hasanağa kollektörünün Hançerlideki Nilüfer Atıksu arıtma tesisin giriş menholüne bağlanan çok derin ve su seviyesinin çok yüksek olduğu, geleneksel metodlarla suyun bertaraf edilemediği ve iş güvenliği riski oluşturan yaklaşık 100mt lik kısmında karşılıklı 60cm genişliğinde toplam 3000 m2 Slurry trench (diyafram duvar) inşaatı yapıldı.

Webolizma