Faaliyet Alanları

ÜSTYAPI
Toplu Konutlar
Kültür Merkezleri
Hastaneler
Üniversite ve Okullar
Spor Kompleksleri
Endüstriyel Tesisler
Prefabrike Yapılar
Çelik Yapılar

ALTYAPI
İçme Suyu, Atıksu Arıtma Tesisleri ve İsale Hatları
Kanalizasyon Hatları
Barajlar ve Sulama Kanalları
Yollar ve Köprüler
Köprülü Kavşaklar
Tüneller ve Metrolar

ÜRETİM
Beton Prefabrik Elemanlar
Çelik Konstrüksiyon
Hazır Beton


ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri